Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo GD&TĐ: Bến Tre: Ưu tiên bảo đảm 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học từ năm 2020 đến 2024

Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với cấp tiểu học; trong đó đưa ra những yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ben-tre-uu-tien-bao-dam-1-lopphong-cho-cap-tieu-hoc-tu-nam-2020-den-2024-4045991-v.html

Ảnh minh họa/internet

Nội dung đầu tiên, Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2025.

Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại các huyện, thành phố.

Trên cơ sở kết quả rà soát để điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất hiện có.

Đồng thời, xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học (ưu tiên bảo đảm 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học từ năm 2020 đến năm 2024), đảm bảo cơ cấu các khối công trình theo quy định của Điều lệ đối với từng cấp học để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; đặc biệt chú trọng các xã thuộc vùng khó khăn, khu công nghiệp.

Hằng năm, lập kế hoạch chi tiết cụ thể, tổ chức thực hiện tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học đáp ứng điều kiện tối thiểu để thực hiện lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng các công trình trường học; lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định hiện hành.

Đối với các công trình nhà vệ sinh và nước sạch trong trường học, xây dựng và triển khai hiệu quả theo Quyết định số 1436/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu phòng học, nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định.

Cùng với đó, rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ GD&ĐT; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • ĐT Bến Tre, GDPT, Thiết bị dạy học, Giáo dục phổ thông, Điều kiện tối thiểu, Sở GD, Bến Tre, Tiểu học, Phòng học, Nhà vệ sinh, Lập kế hoạch, Sách giáo khoa, Bộ GD, Cơ sở vật chất, Nước sạch, Công lập, Lớp học, Bảo trì, Điều lệ, Qua mạng